Logo

E3M's werkwijze

 

E3M zoekt vanuit de opdracht

In principe werken wij vanuit onze opdrachten. Elke opdrachtgever en opdracht is anders en heeft eigen wensen, belangen, cultuur, eisen, etc. Vanuit onze opdracht zoeken wij de meest geschikte interimmer in de markt. Iedere zelfstandig werkende interimmer met de vereiste competenties komt voor de opdracht in aanmerking, de beste wordt voorgedragen. Wij werken niet met eigen consultants en/of grote bestanden met beschikbare interimmers. Voor elke opdracht wordt apart gezocht naar de meest ideale kandidaat.

 

Contact met opdrachtgever

Het eerste contact met u is per telefoon. In dit gesprek wordt de opdracht kort besproken, eventuele bijzonderheden die van belang zijn komen natuurlijk aan de orde. Van ons krijgt u een eerste inschatting over de kans dat wij de opdracht voor u kunnen vervullen. Bij voorkeur wordt er een afspraak gemaakt om de opdracht uitgebreider te bespreken bij u op uw bedrijf. Hier komen alle relevante onderwerpen aan de orde die van belang zijn voor een goede invulling van de opdracht. Schriftelijk of per e-mail ontvangt u een bevestiging van de afspraken.

 

* opdrachten worden door E3M op no-cure no-pay basis uitgevoerd

 

Search

Wij gaan een geschikte interimmer voor u zoeken. Dit doen wij onder andere door gebruik te maken van ons uitgebreide netwerk van relaties en interimmers, ons interim bestand en adverteren op internet. Zonodig worden er in overleg met u aanvullende search instrumenten ingezet.

 

Sollicitatie

Er vinden gesprekken plaats met mogelijke interim kandidaten, waarbij gekeken wordt of zij voldoen aan het profiel van de opdrachtgever. Referenties en relevante documenten worden uiteraard door ons gecontroleerd.

 

Presentatie interimmer

Kandidaten worden door ons telefonisch bij u aangekondigd en per e-mail voorgesteld voorzien van een CV en een toelichting van E3M. Naast het profiel van de kandidaat worden ook de E3M project voorwaarden met u besproken. De project voorwaarden dienen door u geaccordeerd te zijn voordat de kandidaat persoonlijk bij u wordt voorgesteld.

 

Presentatie bij opdrachtgever

Er wordt een afspraak met u gemaakt voor een gesprek met de beoogde interimmer. Naar aanleiding van dit gesprek bepaalt u of u wel/niet doorgaat met deze kandidaat.

 

Start opdracht

Voordat de interimmer begint zijn de project overeenkomsten met zowel u als de interimmer formeel getekend. De interimmer begint zijn opdracht onder de condities die afgesproken zijn (begindatum, tarief, aantal uren, verwachte looptijd, overige projectvoorwaarden).

 

Uitvoering opdracht

De E3M interimmer registreert zijn uren op een maandelijks urenoverzicht. Maandelijks wordt het urenoverzicht door u geaccordeerd. E3M factureert op basis van het getekende urenoverzicht tegen het afgesproken tarief. Tijdens de opdracht wordt er regelmatig contact onderhouden met de opdrachtgever en de interimmer.

 

Einde opdracht

Wij stellen het erg op prijs om samen met u de opdracht te evalueren. Indien mogelijk/wenselijk is de interimmer hierbij aanwezig.

 

Bottom logo